ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Η παρούσα δήλωση αφορά στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και στις ιστοσελίδες της shopenter.gr σε παγκόσμιο επίπεδο (συνολικά, «υπηρεσίες» της shopenter.gr). Προσωπικά στοιχεία και άλλα δεδομένα που συλλέγουμε Η shopenter.gr συλλέγει τα προσωπικά σας στοιχεία όταν εγγράφεστε σε κάποια υπηρεσία shopenter.gr ή όταν παρέχετε οικειοθελώς αυτά τα στοιχεία κατά διάφορο τρόπο. Ενδεχομένως, να συνδυάσουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από εσάς με πληροφορίες από άλλες υπηρεσίες shopenter.gr ή τρίτους, με στόχο τη βελτιστοποίηση εμπειρίας χρήστη καθώς και την προσαρμογή του περιεχομένου στις ανάγκες σας. Η shopenter.gr χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες, προκειμένου να αναβαθμίσει τη διαδικτυακή σας εμπειρία και να αντλήσει πληροφορίες για το πώς χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες shopenter.gr ώστε να βελτιώσει την ποιότητα των υπηρεσιών της. Οι διακομιστές της shopenter.gr καταγράφουν αυτόματα πληροφορίες, όπως διεύθυνση URL, διεύθυνση IP, τύπος και γλώσσα του προγράμματος περιήγησης, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος, κατά την επίσκεψή σας στον ιστοτόπο μας ή όταν χρησιμοποιείτε κάποια από τα προϊόντα που παρέχουμε. Διαβάστε περισσότερα στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου. Χρήσεις Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την παροχή των αιτούμενων υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών για την προβολή προσαρμοσμένου περιεχομένου και διαφημίσεων. Τα προσωπικά στοιχεία μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για έλεγχο, έρευνα και ανάλυση της λειτουργίας και βελτίωση των τεχνολογιών και υπηρεσιών shopenter.gr. Ενδέχεται να μοιραστούμε συγκεντρωτικά μη προσωπικά στοιχεία με τρίτους εκτός της shopenter.gr. Όταν απευθυνόμαστε σε τρίτους για βοήθεια στην επεξεργασία των προσωπικών σας στοιχείων, απαιτούμε να συμμορφώνονται με την Πολιτική απορρήτου που θέτουμε καθώς και με άλλα μέτρα ασφαλείας και εμπιστευτικότητας. Επίσης, ενδέχεται να μοιραστούμε τα στοιχεία με τρίτους σε περιορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, αποτροπή απάτης ή επαπειλούμενου κινδύνου και οχύρωση της ασφάλειας του δικτύου και των υπηρεσιών μας. Η shopenter.gr επεξεργάζεται τα προσωπικά στοιχεία εντός των διακομιστών της στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων πραγματοποιείται σε διακομιστές εκτός της χώρας σας. Διαβάστε περισσότερα στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου. Οι επιλογές σας Κατά το αίτημά μας για παροχή των προσωπικών σας στοιχείων, σας παρέχουμε επιλογές, όποτε αυτό είναι ευλόγως εφικτό. Περισσότερες πληροφορίες για τις επιλογές που σας παρέχονται θα βρείτε στις σημειώσεις νομικού περιεχομένου ή στις συχνές ερωτήσεις συγκεκριμένων υπηρεσιών. Έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε την παροχή των προσωπικών σας στοιχείων ή/και να απορρίψετε τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Αυτό, όμως, πιθανόν να έχει ως αποτέλεσμα τη μη ομαλή λειτουργία ορισμένων υπηρεσιών που παρέχουμε. Όπου είναι ευλόγως εφικτό, κατόπιν αιτήματός σας, ενεργούμε καλή τη πίστει για να σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία. Επιτρέποντάς σας έτσι, την πραγματοποίηση αλλαγών σε αυτά και σε περίπτωση ανακρίβειας τη διαγραφή τους. Διαβάστε περισσότερα στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου. Περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένες υπηρεσίες shopenter.gr, ανατρέξτε στη σχετική σημείωση απορρήτου στη γραμμή περιήγησης που βρίσκεται αριστερά ή στην ιστοσελίδα Βοήθεια shopenter.gr. Η shopenter.gr είναι μέλος του προγράμματος Ασφαλούς Λιμένα της ΕΕ/ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές απορρήτου μας, ανατρέξτε στο πλήρες κείμενο της πολιτικής απορρήτου. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με το προσωπικό σας απόρρητο και την shopenter.gr, επικοινωνήστε μαζί μας κάνοντας κλικ εδώ. Σημειώστε ότι δεν απαντάμε σε ερωτήματα που δεν σχετίζονται με την πολιτική απορρήτου της shopenter.gr

ΝΟΜΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επισκεπτόμενοι τον δικτυακό τόπο ή χρησιμοποιώντας υλικό από αυτές τις ιστοσελίδες, αποδέχεστε τους παρακάτω όρους. Παρακαλούμε σημειώστε ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το Δικτυακό Τόπο, αν δεν αποδεχθείτε τους παρακάτω όρους.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία
  Το περιεχόμενο του παρόντος Δικτυακού Τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του shopenter.gr, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά εδώ. Oλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του παρόντος Δικτυακού Τόπου που περιέχει ανήκουν στο shopenter.gr ή σε τρίτα μέρη που νομίμως αφορούν. Αποκτώντας πρόσβαση σε αυτόν το Δικτυακό Τόπο συμφωνείτε ότι αποδέχεστε τους ανωτέρω νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 2. Προσωπικά Δεδομένα
  Το shopenter.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.
 3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών
  Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo shopenter.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.
 4. Περιορισμός Ευθύνης
  Το shopenter.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχετε να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To shopenter.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.
 5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος
  Το shopenter.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.
 6. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα
  Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο shopenter.gr, είναι ιδιοκτησία της Ν.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δυκτιακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.
 7. Αποστολές Προϊότων
  Το shopenter.gr μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα. Όλες οι αποστολές παραγγελιών γίνονται δωρεάν με την ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ COURIER σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση σας. Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντων συνήθως σε 5 ημέρες. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της.
 8. Επιστροφές προϊόντων και Υπαναχώρηση
  Eχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Μετά την παρέλευση των 14 ημερών, υπεύθυνες για οποιεσδήποτε απαιτήσεις καθίστανται οι επίσημες αντιπροσωπίες Ελλάδος για τις μάρκες που αντιπροσωπεύουν, οι οποίες και καλύπτουν με την εγγύηση που συνοδεύει το κάθε προϊόν κάθε μορφής πρόβλημα που τυχόν προκύψει.
 9. Τιμές Προϊόντων
  Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το shopenter.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η διαίρεση της τιμής του προϊόντος με τον αριθμό των δόσεων που εσείς επιλέξατε, χωρίς κανέναν επιπλέον τόκο.
 10. Ισχύον Δίκαιο
  Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του shopenter.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

Δικαίωμα μεταβολής τιμών

2. Προσωπικά Δεδομένα Το shopenter.gr εφαρμόζοντας επακριβώς τις αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998, 79/2000, το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητώς ότι δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων και με κανέναν τρόπο δεν αποκαλύπτει, δημοσιοποιεί, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας στοιχεία και τις πληροφορίες που υποβάλλετε προς οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Τα προσωπικά σας στοιχεία ύστερα από αίτηση σας διαγράφονται οριστικά και δεν παραχωρούνται με κανέναν τρόπο σε οιονδήποτε. Με την υποβολή υλικού στον server μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει στοιχεία μή αληθή, παράνομα ή καθ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση.

3. Ιστοσελίδες Τρίτων Μερών Για να διευκολύνει την πρόσβασή σας στις ιστοσελίδες της, τo shopenter.gr μπορεί να συμπεριλάβει συνδέσεις με ιστοσελίδες του Internet, οι οποίες αποτελούν ιδιοκτησία τρίτων ή τις διαχειρίζονται τρίτοι και ευθύνονται οι ίδιοι για το περιεχόμενο τους.

4. Περιορισμός Ευθύνης Το shopenter.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικότερων σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχετε να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και απεικόνισης). To shopenter.gr δεν εγγυάται την ακρίβεια ή πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία κάθε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή διατίθεται στον παρόντα Δικτυακό Τόπο.

5. Τροποποίηση των όρων του παρόντος Το shopenter.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τoυς όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

6. Ιδιοκτησία - Εμπορικά Σήματα Το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, το λογότυπο shopenter.gr, είναι ιδιοκτησία της Ν.ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.. Οι ονομασίες προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στον παρόντα δυκτιακό τόπο μπορεί να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικές ονομασίες των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας στην παρούσα ιστοσελίδα δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως παραχώρηση, συνεπακόλουθα, τελεσίδικα ή με άλλο τρόπο, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογοτύπων, εικόνων, αναπαραστάσεων που εμφανίζονται στην παρούσα ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση μας ή οποιουδήποτε τρίτου κατόχου τους.

7. Αποστολές Προϊότων Το shopenter.gr μπορεί να εξυπηρετήσει πελάτες από όλη την Ελλάδα. Όλες οι αποστολές παραγγελιών γίνονται δωρεάν με την ΠΟΡΤΑ-ΠΟΡΤΑ COURIER σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας χωρίς την παραμικρή επιβάρυνση σας. Οι παραγγελίες σας αποστέλλονται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του προϊόντων συνήθως σε 5 ημέρες. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να εκτελεστεί η παραγγελία σας για λόγους ανωτέρας βίας (κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κτλ.), θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε την ολοκλήρωση της.

8. Επιστροφές προϊόντων και Υπαναχώρηση Eχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσετε, αζημίως και χωρίς να υποχρεούστε να μας γνωστοποιήσετε το λόγο για τον οποίο επιθυμείτε την επιστροφή των προϊόντων, εντός δέκα ημερών από την ημερομηνία που θα τα παραλάβετε. Στην περίπτωση αυτή σας επιβαρύνει μόνο το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο εφόσον τα προϊόντα που επιθυμείτε να επιστρέψετε βρίσκονται στην ίδια κατάσταση στην οποία τα παραλάβατε, χωρίς δηλαδή να έχουν αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί η συσκευασία τους, μαζί με τα έγγραφα, την απόδειξη λιανικής πώλησης και τη συσκευασία που συνόδευε το προϊόν. Σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων, η επιστροφή των χρημάτων σας θα ολοκληρωθεί εντός τριάντα ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε τα προϊόντα. Μετά την παρέλευση των 14 ημερών, υπεύθυνες για οποιεσδήποτε απαιτήσεις καθίστανται οι επίσημες αντιπροσωπίες Ελλάδος για τις μάρκες που αντιπροσωπεύουν, οι οποίες και καλύπτουν με την εγγύηση που συνοδεύει το κάθε προϊόν κάθε μορφής πρόβλημα που τυχόν προκύψει.

9. Τιμές Προϊόντων Όλες οι τιμές που παρουσιάζονται στους καταλόγους μας συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ 24%. Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες στην αποθήκη μας, ενώ το shopenter.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αναπροσαρμόζει τις τιμές. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Για συναλλαγές που πραγματοποιούνται με δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών, το ποσό της μηνιαίας δόσης είναι η διαίρεση της τιμής του προϊόντος με τον αριθμό των δόσεων που εσείς επιλέξατε, χωρίς κανέναν επιπλέον τόκο.

10. Ισχύον Δίκαιο Oλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του shopenter.gr διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, ΠΔ 131/2003) καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.

expand_less